Webbyt
LionLed
Webbyt
Webbyt
E-Shop
Webbyt
Uutiset
Webbyt
Toimitusehdot
Webbyt
Referenssit
Webbyt
Yhteystiedot
Webbyt
Etsi
 
Webbyt
EST l ENG l RUS l FIN

Search
Webyt


Ostoskori  
LionLed
Webyt
Webbyt
E-Shop
Webbyt
LED Teknologia
Webbyt
Toimitusehdot
Webbyt
Uutiset
Webbyt
Referenssit
Webbyt
Palaute
Webbyt
Yhteystiedot

Syyskuu 2019
Tagasi  Edasi


Toimitusehdot

Webbyt
Print Tulosta
Webbyt
 

 

Toimitusehdot

1. Ehtojen soveltaminen

Näitä toimitusehtoja sovelletaan LionMan Oy:n ja asiakkaan välisessä kaupankäynnissä ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Näissä ehdoissa LionMan Oy on Myyjä ja asiakas on Ostaja ”Sopijapuolet” tarkoittaa molempia.

2. Hinnat

Hinnoittelun perustana käytetään toimituspäivänä olevaa myyjän hinnastoa. Kaikki hinnat verkkokaupassa sisältävät Viron lainsäädännön mukaisen arvonlisäveron.Arvonlisäverovelvolliset yritykset voivat ostaa tuotteet ilman veroa, tilauksen yhteydessä pitää ilmoittaa ALV numeronsa.

3. Tilaus

 

Valitse haluamasi tuotteet ostoskoriin. Suosittelemme samalla valitsemaan mahdolliset tarvikkeet samalla, ei tule onkelmia myöhemmin.Tarkista ostoskorisi ja lähetä tarkistuksen jälkeen meille.

Myyjä lähettä tilauksestanne laskun joka samalla vahvistaa tilauksenne.

4. Toimitus

Tuotteet on vapaasti myyjän varastossa ellei ostajan kanssa ole toisin sovittu. Lähetyskulut laskutetaan todellisten kulujen mukaan lisättynä 1-2€ pakkauskuluja per lähetys.

Myyjä lähettää tuotteet ostajan antamaan osoitteeseen. 

5. Toimitusaika

Toimitus tapahtuu normaalisti 1-3 työpäivän aikana siitä, kun Ostaja on maksanut laskun Myyjän pankkitilille. Tavara lähetetään Viron postin välityksellä ellei ostajan kanssa ole toisin sovittu.

Myyjän tai Ostajan on viipymättä ilmoitettava toisilleen mikäli tavaran toimittamiseen tai sen vastaanottamista uhkaa viivästys. Kun Myyjä tai Ostaja on saanuttiedon viivästymisestä, hän ilmoittaa siitä toiselle sopijapuolelle kertoen viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän.

6. Viivästys ja kaupan purku

Mikäli sopijapuolen viivästys aiheuttaa toiselle sopijapuolelle olennaista haittaa tai huomattavia lisäkustannuksia, on tällä neuvoteltuaan viivästyneen osapuolen kanssa, oikeus purkaa sopimus vivästyneen toimituserän osalta.

7. Ylivoimainen este

Näiden sopimusehtojen viivästystä koskevista määräyksistä riippumatta sopijapuolella on oikeus saada kohtuullinen pidennys sopimuksen edellyttämien velvollisuuksiensa täyttämisaikaan, jos velvoitteiden täyttämisen estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi sota, vienti- tai tuontikielto, luonnonmullistus, työtaistelutoimenpide tai muu sopijapuolista riippumaton poikkeuksellinen ennalta arvaamaton seikka. Edellä mainittujen seikkojen ilmaantuessa sopijapuolen tulee viipymättä ilmoittaa niistä toiselle sopijapuolelle uhalla, että hän muutoi menettää oikutensa vedota niihin vapauttamisperusteena.

8. Vastuunrajoitukset

Myyjä ei vastaa virheen korjauskustannuksissta siltä osin kuin ne ovat aiheutuneet siitä, että korjauksessa on jouduttu puuttumaan muuhun kuin Myyjän toimittamaan tavaraan.

Laatuvirheestä johtuvan vahingonkorvauksen enimmäismäärä on tuotteen veroton hinta. Jos virhe korjataan muun kuin Myyjän toimesta, vastaa Myyjä kustannuksista omakustannusperiaatteen mukaisesti. Myyjä ei vastaa tuotantotappioista, mahdollisesta saamatta jääneestä voitosta eikä mistään muusta välillisestä vahingosta.

9. Tavaran luovutus ja tarkastaminen

Tavaran mukana on oltava lähetysluettelo tai laskukopio.Ostajan on tavaraa vastaanottaessaan todettava onko toimitus tilauksen ja lähetysluettelon ja tai laskun mukainen ja huolellisesti tarkastettava, että se on ulkoisesti vahingoittumaton. Ennen tavaran käyttämistä tai asentamista Ostajan on vielä erityisen huolellisesti suoritettava tavaran asinmukainen tarkastus.

10. Virhe tavarassa

Ostajan on reklamoitava Myyjälle tavaran virheestä tai puutteesta viipymättä, kuitenkin viimeistään 7 päivän kuluessa, kun tavara on luovutettu hänelle. Myyjän vastuu tavaran virheestä lakkaa kaikissa tapauksissa yhden(1) vuoden kuluttua tavaran luovutuspäivästä, ellei Ostajan kanssa kirjallisesti ole muuta sovittu. Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan myöntämä takuu. Myyjä ei vastaa valmistajan takuun ehtojen toteutumisesta.

11. Palautukset

Palautukset edellyttavät aina Myyjän etukäteen antamaa suostumusta. Sopimatta palautettua tavaraa ei hyvitetä. Palautuksesta hyvitetään ainoastaan tavaran hinta. Palutuksesta on sovittava 14 päivän aikana,myös mahdollinen palautus tapahduttava sen ajan kuluessa. Tavaran on oltava vahinkoittumaton, käyttämätön ja alkuperäispakkauksessa.

Palautamme tavaran hinnan 14 päivän kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet ja tarkistaneet tavaran.

12. Omistusoikeus

Omistusoikeus tavaraan siirtyy Ostajalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu Myyjän antamalle pankkitilille.

13. Maksuehdot

Tällä hetkellä saa maksaa ainoastaan ennakkolaskua vastaan Myyjän pankkitilille jonka lähetämme Ostajalle tilausvahvistuksena, ellei Ostajan kanssa ole tehty toisenlaista sopimusta kirjallisesti.

14. Riitaisuuksien ratkaiseminen

Riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.

Tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan lainmukaisesti tuomioistuimen sijaan välimiesmenettelyssä tai Myyjän kotimaan alioikeudessa maan lakien mukaan.

 

 
 
Webbyt.com
Webbyt.com